...

Ku-Ba-Ba Blog'taki yazılar ve album tanıtımları Motet & Sudaay tarafından hazırlanmaktadır-Müzik dünyasında belli bir değer yaratmış isimlerin tanıtılması amacıyla hazırlanmış bir blogtur..

13 Mart 2010 Cumartesi

.:Henri Agnel-Istanpitta-2004-Danses Florentines du Trecento:.1. Tristano & Manfredina
2. Ghaetta
3. In Pro
4. Chanconetta Tedescha
5. Saltarello
6. Saltarello & Trotto
7. Isabella
8. Tre Fontana
9. Saltarello


Henri Agnel
-cittern, ceterina, ud
Michael Nick-five-stringed violin
Henri Tournier-indian bamboo flute
Djamchid Chemirani-zarb
Idriss Agnel-ud

albüm/sanatçı bilgisi

Istanpitta dans mı yoksa müzik için kullanılan bir terminoloji mi kimse tam olarak bilmiyor. Yazılı bir kültür ürünü olmadığı için aslında dansın adı olabilir. Her tekrardan sonra gelen ve ritmi bozan bir vuruşun olması, dansçıların ayak değiştirmesi için konmuş bir kurtarma vuruşu olabilir deniyor.

Bir de kelimenin kökenine odaklanmış görüşler var. Bölgelere göre değişik adlar alan bu müzik Estampie (Fransa), Estampida (Oksitanya), Istampitta/ Istanpitta veya Stampida (İtalya) olarak biliniyor. Bunlardan Oksitanya’nın Avrupa kültüründeki yeri çok büyük; çünkü müziğin kökenlerinin dayandığı “çalgıcı ozan” (trobadur) geleneğinin başladığı yer burası (11. yy).

Bu albüm ise ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesine ait geçmiş kültürleri içinde barındırdığı gibi,doğu ve batı Avrupa da yaşamış "Aşkenaz" Yahudilerinin, ortaçağdan beri Almanya; İsviçre, Kuzey İtalya, Orta Fransa, ve İngiltere gibi bölgelerde "getto" adı verien kendi bölgelerinde yaşarken ürettikleri ve daha sonradan hemen hemen dünyanın her yerine dağılan bir serüven izlerken oluşturdukları bir kültürün izlerini görebilirsiniz.

Tarihi süreç içersinde Osmanlı topraklarında da yerleşen bu kişiler Osmanlı Saray müziğinin de etkisiyle oldukça değişik müzikler oluşturmuşlardır.

Ve albümde bu tınıları yakalayabilirsiniz.Ortaçağ dans müziği olan Estampie, Saltarello ve Ductia birbirine benzer kalıplara sahip. Saltarello ise bu türün en ünlü örneklerinden, yüzlerce değişik yorumu var, albümdeki yedinci sıradaki Tre Fontane yorumuna, ezginin etnik çalgılarla gerçekleştirilmiş bir jazz versiyonu diyebiliriz.Henri Agnel, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde, Ortaçağ'dan on sekizinci yüzyıla kadar ki geleneksel müzik kültürlerini inceleyen çağdaş bir besteci,

web sayfası

0 yorum:

Yorum Gönder

ku ba ba..

Mitolojide, ay Kibele'nin simgesidir, zira o, aynı zamanda, aytanrıçasıdır da... ... Anadolu uygarlıkları içinde en dikkat çekici özelliklere sahip olan Kibele, aynı zamanda "Kubile", " Agdistis" "Artemis" ,"Vuruşemu", "Hepat" ve Frigler'de KUBABA olarak bilinir. ... O dönemde toplumda kadın erkeğe eşdeğer konumdaydı ve " Kybele" ismi de bu inancı simgelemektedir. ... Bu blog ise kadına ve müziğe yani, hayatı besleyen iki kaynağa adanmıştır..