...

Ku-Ba-Ba Blog'taki yazılar ve album tanıtımları Motet & Sudaay tarafından hazırlanmaktadır-Müzik dünyasında belli bir değer yaratmış isimlerin tanıtılması amacıyla hazırlanmış bir blogtur..

31 Temmuz 2009 Cuma

.:J.S.Bach- 1997-Motets:.
01-Singet dem Herrn ein neuses Lied
02-Gott, nimm dich ferner unser an
03-Gott, nimm dich ferner unser an
04-Lobet den Herrn in sein Taten
05-Alles, was Odem hat, lobe den Herrn
06-Der Geist hilft unser Schwachheit auf
07-Der aber die Herzen forschet
08-Du heilige Brunst
09-Jesu, meine Freude
10-Es ist nun nichs Verdammliches
11-Unter deinem Schirmen
12-Denn das Gesetz des Geistes
13-Trotz dem alten Drachen
14-Ihr aber seid bich fleischlich
15-Weg mit allen Schatzen
16-So nun der Geist
17-Gute Nacht o Wasen
18-So nun der Geist
19-Weicht, ihr Trauergeister
20-Fürchte dich nicht
21-Denn ich habe dich erlöset
22-Komm, Jesu, komm
23-Drum schliess ich mich in deine Hande
24-Drum schliess ich mich in deine Hande
25-Lobet den Herrn
26-HallelujaJohann Sebastian Bach (Performer)
Raphael Alpermann (Performer)
Bernarda Fink (Artist)
Jan Freiheit (Artist)
Maria Cristina Kiehr (Artist)
Peter Kooy (Artist)
Sibylla Rubens (Artist)
Rene Jacobs (Artist)


albüm bilgisi

Bana müzik tarihindeki en zekice olgu nedir diye sorsalar hiç çekinmeden motet'lerdir diyebilirim.

Sanatçıların o önlenemez özgürlük tutkularının tarihin hangi çağında olursak olalım kendilerini rağmenlere rağmen ortaya koyma biçimlerinden biridir motetler.

Ortaçağdaki katı bağnazlığın çözülmeye başlamasının simgelerindendir.Ortaçağın tamamiyle insanı salt öteki dünyaya hazırlama serüveninde müzik halkı biraz daha hırıstian yapmak için araç olarak kullanılırken din adamlarının hiç te ummadıkları bir şekilde müzik gelişme gösteriyordu hemde din adamlarının katkılarıyla.

Müzisyenlerin ars antiqua yani eski sanata sırt çevirip, yeni sanata ars nova ya yönelmeleri Gregorius Ezgilerinin değişimine tenor bölümünün yok olarak ritmik kalıpların gelişmesine etken oluyordu.

Motet ler işin ilk başında gizli bir başkaldırıyı içinde barındırıyordu. Üç sesli olarak bestelenen motetlerde birinci ana ses mutlaka Latince olup kiliseye övgüde bulunurken, yerel dilde söylenen ikinci seste kiliseye eleştiri hatta hakaret bile bulunabiliyordu.

Mutlaka dini bir konuyu içinde barındırması şart olan o skolastik dönem içersinde motetlerin ilk yapısında yine dini ve din dışı konuları aynı anda görebiliyoruz.

Çok sesli, a capella ile söylenen motetlerin yapısı 14. yüzyılda Dante nin İlahi Komedyasındaki gibi dinsel ve din dışı yaşamlardan örnekler verir.15. ve 16. yüzyıla geldiğimizde dinsel yönü daha ağır basan bir hale dönüşecektir.

Kuşkusuz motet denilince aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi Bach tır.Müzik dünyasındaki gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerden bir tanesi olan Bach her şeyde olduğu gibi motetler de de biçimsel olarak motetlerin şekil almasını ve bir müzik biçimi olarak kabulünü sağlayan bestecidir.

Bach ın motetlerin de insan sesinin olağan üstülüğü karşısında kendinizi kaybedersiniz. Çünkü o motetleri vokal anlamda doruğa ulaştıran kişidir.


0 yorum:

Yorum Gönder

ku ba ba..

Mitolojide, ay Kibele'nin simgesidir, zira o, aynı zamanda, aytanrıçasıdır da... ... Anadolu uygarlıkları içinde en dikkat çekici özelliklere sahip olan Kibele, aynı zamanda "Kubile", " Agdistis" "Artemis" ,"Vuruşemu", "Hepat" ve Frigler'de KUBABA olarak bilinir. ... O dönemde toplumda kadın erkeğe eşdeğer konumdaydı ve " Kybele" ismi de bu inancı simgelemektedir. ... Bu blog ise kadına ve müziğe yani, hayatı besleyen iki kaynağa adanmıştır..